Ontcijfer de waarde van jouw woning

Super eenvoudig en evidence-based

Financieel

Evidence-based schatten is cruciaal om voldoende kapitaal te recupereren in geval van faling bij woonkredieten.

Commercieel

Evidence-based schatten is cruciaal om niet onder de marktwaarde te verkopen of om niet boven de marktwaarde te kopen.

Juridisch

Evidence-based schatten is cruciaal om betrokken partijen in een erfenis, schenking of echtscheiding niet te benadelen.

Er zijn evenveel meningen als er experten zijn.

- Franklin D. Roosevelt

Eis de hoogste graad van nauwkeurigheid

Elimineer nattevingerwerk. Handel evidence-based.

Welke punten zijn belangrijk?

Wetenschappelijke inzichten ontrafelen welke en in welke mate karakteristieken van jouw woning een invloed hebben op de marktwaarde.

Hoe is de waarde opgebouwd?

Op basis van de analyse van duizenden meningen van andere huisbewoners wordt de marktwaarde van alle aspecten van jouw woning ontcijferd.

Wat zijn de sterktes/zwaktes?

Door te vergelijken met andere woningen wordt een objectief inzicht verkregen in de sterke en minder sterke aspecten van jouw woning.

Schat jouw woning gratis

Na de schatting is jouw rapport vrijblijvend te downloaden voor slechts 99 EUR